image
สถาบัน Maiscale ติวสถาปัตย์และการออกแบบ  เป็นโรงเรียนสอนศิลปะและการออกแบบเพื่อสอบเข้าในระดับมหาวิทยาลัย
มีคอร์สเรียนตั้งแต่ Basic - Advance เพื่อสะสมผลงานลง Portfolio และ สอบTGAT/TPAT เข้ามหาวิทยาลัยในรอบ Admission
ทุกรอบ สำหรับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ , มัณฑนศิลป์ , ศิลปกรรม และการออกแบบทุกสาขา


โดยคอร์สเรียนแบ่งเป็น
1. การเรียนเพื่อทำผลงานลง Portfolio 
2. การเตรียมสอบ TPAT4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรม

 
สำหรับการสะสมผลงานเพื่อยื่น “Portfolio” จะเริ่มเรียนจาก Course Drawing วาดเส้นพื้นฐานและต่อยอดใน Course Portfolio ควบคู่กับ คอร์สสีน้ำ และ คอร์สออกแบบ Sketch Design เพื่อฝึกมือสร้างสรรค์งานออกแบบตามโจทย์ที่แต่ละมหาวิทยาลัยกำหนดได้

ส่วนคอร์สเรียนเพื่อสอบ TGAP/TPAT จะสอนในวิชา “TPAT4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรม” เป็นการสอนสรุปเนื้อหาที่จะออกสอบทั้งหมด พร้อมแบบฝึกหัดข้อสอบเก่าและเฉลยละเอียด ซึ่งทางสถาบันจะจัดส่งเอกสารประกอบการเรียนและข้อสอบพร้อมเฉลยให้เป็นรูปเล่มและ file E- Book ในระหว่างการเรียนหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามครูผู้สอนได้โดยตรง
คอร์สเรียนทุกคอร์สไม่มีหมดอายุ สามารถกลับมาเรียนซ้ำเพื่อทบทวนให้มั่นใจก่อนสอบได้เสมอ
 

เกี่ยวกับผู้สอน

พี่มาย ฐิตินาถ จงเกียรติเจริญ จบการศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมภายใน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (เกียรตินิยมอันดับ 1)

สอบติดที่ 

 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (สาขาภูมิสถาปัตยกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คณะครุศาสตร์ (สาขาศิลปศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (สาขาสถาปัตยกรรมภายใน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (สาขาสถาปัตยกรรมภายใน) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Work Experience

 • ได้รับทุนการศึกษาประเภท ทุนเรียนดี จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • เป็นพี่ติวสถาปัตยกรรมในค่าย Pre Bee (ค่ายติวความถนัดทางสถาปัตยกรรม)
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 บ้านต้นแบบ “บ้านต้นมะขาม ณ ชุมชนหัวตะเข้” ในโครงการประกวดแบบของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)
 • แสดงผลงาน “บ้านเพื่อผู้พิการและสูงอายุ” ที่ธรรมเนียมรัฐบาล
 • รางวัล จากโครงการประกวดแบบบ้านพักอาศัย ครั้งที่ 2 โดย LAND & HOUSES
 • รางวัล นักศึกษาดีเด่น (สร้างชื่อเสียง) ประจำปี 2556 จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
 • รางวัล IAUD AWARD ที่เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ในหัวข้อการออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อชุมชน (Sustainable & Social Design) 
 • รางวัล UNIVERSAL DESIGN “HAPPYLIFE” ASA nest/ตัวตนคนไทย ประเภทงานออกแบบสถาปัตยกรรม จากสภาสถาปนิก
 • เป็นครูสอน วิชา PAT4 ความถนัดสถาปัตยกรรม  ในรายการ "ห้องเรียนติวเข้ม ม.ปลาย พิชิต GAT/PAT" ทางช่อง 4 ALTV by ThaiPbs
  ชมคลิปการสอนได้ที่นี่

image

หลังสำเร็จการศึกษา ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปนิก และเข้าทำงานในบริษัทออกแบบเอกชนแห่งหนึ่งในย่านอโศก
ปัจจุบัน ยังคงทำงานเป็นสถาปนิกอิสระ ควบคู่กับการแบ่งปันความรู้ เพื่อพาน้องๆไปสู่คณะและมหาวิทยาลัยในฝัน...ที่น้องๆแต่ละคนตั้งใจไว้ :)

 

 

   Scale your mind design your Future  
อนาคตของเรา...เราออกแบบมันได้ 
เพียงเชื่อมั่น เติมความกล้า...กล้าติดสินใจที่จะลงมือทำตั้งแต่วันนี้
เพื่อความฝัน ชีวิต และอนาคตที่ดีได้ อย่างที่เราตั้งใจ...

Powered by MakeWebEasy.com