คอร์สติวความถนัดทางสถาปัตยกรรม ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด Update ล่าสุด!!

สำหรับทำผลงานเพื่อยื่นเข้าสถาปัตยกรรมภายใน : เรียนรู้หลักการวาด, ลงสีและการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน

สำหรับทำผลงานสีน้ำ ลงPortfolio : เรียนรู้การใช้สีน้ำตั้งแต่พื้นฐาน ต่อยอดในงานกลุ่มวัตถุและอาคาร (Perspective) ทั้งภายนอกและภายใน

สำหรับทำ Portfolio เข้าสถาปัตย์ฯ : เรียนรู้หลักการวาดทัศนียภาพอาคาร (Perspective) เทคนิคดินสอและปากกา ต่อยอดสอบ PAT4 ได้

สำหรับมือใหม่ เพื่อปูพื้นฐานให้แน่น : เรียนรู้แสงเงา-สัดส่วนวัตถุ และสถาปัตยกรรม ใช้สอบเข้าสายศิลปะและออกแบบทุกสาขา

Powered by MakeWebEasy.com