Sketch Design

Sketch Design

SKETCH DESIGN

คอร์สออกแบบสถาปัตยกรรม

ออกแบบงานตามโจทย์มหาลัยฯ และหัวข้อที่น้องๆสนใจ ผ่านการวาด Perspective และงานเขียนแบบตามหลักสถาปัตยกรรม เพื่อเก็บผลงานลง Portfolio ยื่นเข้าคณะสถาปัตยกรรม ทุกสาขา

มีเนื้อหาดังนี้

  1.  หลักการออกแบบงาน Sketch Design พร้อมตัวอย่างที่ดีของรุ่นพี่ๆ
  2.  Elements of Art หลักการจัดวางองค์ประกอบศิลป์และสี
  3. Concept Design คืออะไร และวิธีหาแนวความคิดในงานออกแบบ
  4. Inspiration > Concept Design สู่งานออกแบบ
  5. Diagram & Icon Symbol การถ่ายทอดแนวคิดผ่านภาพสัญลักษณ์ (Graphic Design)
  6. Target group & Style เลือกสไตล์ต่างๆทั่วโลกและวิธีเลือกใช้ให้เหมาะสม
  7. Plan& Elevation on Scale วิธีเขียนแบบเข้ามาตราส่วน
  8. Product Design ออกแบบผลิตภัณฑ์
  9. Interior Design ออกแบบห้องนั่งเล่นพร้อมลงสีน้ำ
  10. Architecture Design ออกแบบสถาปัตยกรรม (จากโจทย์ข้อสอบจริงปีล่าสุด)

 


Powered by MakeWebEasy.com