TPAT4 คอร์สติวความถนัดทางสถาปัตยกรรม

TPAT4 คอร์สติวความถนัดทางสถาปัตยกรรม

คอร์สติว TPAT4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรม

 UPDATE 2023 ล่าสุด!!!


  สอนตั้งแต่พื้นฐาน + รวมข้อสอบเก่า พร้อมเฉลยละเอียดทุกข้อ
  เรียนผ่านมือถือ,Tablet ได้ทุกที่ 24 ชม.
  ดูแลรายคน ทบทวนได้ตลอด ไม่มีหมดอายุ
  ส่งชีทแบบฝึกหัดให้ถึงบ้าน
  มีสอบ PRETEST พร้อมเฉลยละเอียด

 

สิ่งที่ผู้เรียนได้รับ

 1. คลิปสอนเนื้อหาทั้งหมด ครอบคลุมการสอบตามประกาศจากส่วนกลาง 
  (อ้างอิงข้อมูลจาก https://blueprint.mytcas.com/tpat4-40/)
 2. เอกสารประกอบการเรียน เป็น file PDF  
 3. คลิปเฉลย อธิบายข้อสอบโดยละเอียด ในทุกบทเรียน
 4. แบบฝึกหัดและข้อสอบเก่าแยกหัวข้อ เรียงตามบทเรียน (เอกสารเป็นรูปเล่ม จัดส่งให้น้องๆที่บ้าน)
 5. เฉลยละเอียดของแบบฝึกหัดและข้อสอบเก่า (ข้อ4.)
  ส่งให้เป็น pdf file หลังน้องๆส่งคำตอบครูแล้ว
  *สงสัยตรงไหนถามครูเพิ่มเติมได้ตลอด
 6. ข้อสอบ Final-test จำลองสนามสอบจริง ส่ง Link Online ให้ทำหลังเรียนจบครบทั้ง 10 บท


มีเนื้อหา 12 บทเรียน ดังนี้

บทนำ : ภาพรวมข้อสอบ Tpat4 และ วิธีการเรียน (35 นาที)
บทที่ 1 : องค์ประกอบศิลป์ (65 นาที)

บทที่ 2 : ภูมิสถาปัตยกรรม  (53 นาที)
บทที่ 3 : สถาปัตยกรรมเขตร้อน (65 นาที)
บทที่ 4 : มิติสัมพันธ์  (105 นาที)
บทที่ 5 : ภาพ 3 มิติ Isometric  (107 นาที)
บทที่ 6 : สถาปัตยกรรมภายใน (70 นาที)
บทที่ 7 : สถาปัตยกรรมไทย (65 นาที)
บทที่ 8 : โครงสร้างสถาปัตยกรรม (115 นาที)
บทที่ 9 : วัสดุในงานสถาปัตยกรรม (90 นาที)
บทที่ 10 : ความรู้ทั่วไปทางสถาปัตยกรรม (65 นาที)
บทที่ 11 : ประวัติศาสตร์ศิลป์ ตะวันตก (75 นาที) 
บทที่ 12 : สถาปนิกชื่อดังและผลงานที่ควรรู้จัก (40 นาที) 
**แถมฟรี บัตรภาพคำศัพท์ทางสถาปัตยกรรม ที่ควรรู้จัก (File pdf.)
รวมความยาวเนื้อหา มากกว่า 16 ชั่วโมงเต็ม
(เวลานี้เฉพาะการเรียนเนื้อหา ไม่รวมการทำแบบฝึกหัดข้อสอบเก่าและเฉลยละเอียด)

 

รูปเล่มเอกสาร ที่จัดส่งให้ถึงบ้าน มีเนื้อหาดังนี้ 

 • เอกสารเนื้อหา ประกอบการเรียน เรื่องโครงสร้างสถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทย
 • รวมแบบฝึกหัดและข้อสอบจริงย้อนหลัง แบ่งเนื้อหาตามบทเรียน ทั้งหมด 10 ชุด 

ชุดที่ 1 : องค์ประกอบศิลป์ (53 ข้อ)
ชุดที่ 2 : ภูมิสถาปัตยกรรม (65 ข้อ)
ชุดที่ 3 : สถาปัตยกรรมเขตร้อน (200 ข้อ)
ชุดที่ 4 : สถาปัตยกรรมไทย (50 ข้อ)
ชุดที่ 5 : โครงสร้างสถาปัตยกรรม (123 ข้อ)
ชุดที่ 6 : Isometric (100 ข้อ)
ชุดที่ 7 : มิติสัมพันธ์ 1 (15 ข้อ)
ชุดที่ 8 : มิติสัมพันธ์ 2 (15 ข้อ)
ชุดที่ 9 : ข้อสอบอัตนัย Isometric ชุดที่ 1 (24 ข้อ)
ชุดที่ 10 : ข้อสอบอัตนัย Isometric ชุดที่ 2 (32 ข้อ)
พร้อมกระดาษคำตอบ

  เมื่อทำเสร็จในแต่ละชุด ครูจะตรวจและส่งเฉลยละเอียดให้ หากสงสัยข้อไหนสามารถสอบถามกับครูผู้สอนเพิ่มเติมได้ตลอด
  หลังเรียนครบทุกบท จะแนบ link ข้อสอบ "PRETEST" ให้ทำในคอมฯ จำนวนข้อและเวลา ตามในห้องสอบจริง
เพื่อฝึกจำลองบรรยากาศห้องสอบให้น้องๆมั่นใจมากขึ้น ก่อนลงสนามสอบจริง

 

  

 ทดลองเรียนเนื้อหาในคอร์ส TPAT4  

  

  TPAT4 ความถนัดสถาปัตยกรรม แบบฝึกหัด+เฉลย

   

 

 

TPAT4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรม ไม่มีสอบวาดรูปแล้ว!! สอบอะไรบ้าง??   click >>>

Powered by MakeWebEasy.com