TPAT4 ข้อสอบความถนัดสถาปัตย์ สอบอะไรบ้าง? Update #Tcas68 #Dek68

TPAT4 ข้อสอบความถนัดสถาปัตย์ สอบอะไรบ้าง? Update #Tcas68 #Dek68

  ข้อสอบ TPAT4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรม Tcas 67 มีอะไรที่เปลี่ยนไปบ้าง?

เนื้อหาการสอบยังแบ่ง เป็น 4 ตอน ตามเดิม แต่มีการเพิ่มจำนวนข้อเป็น 2 เท่า  รวมมี ข้อสอบทั้งหมด 80 ข้อ (จากเดิมมีเพียง 40 ข้อ) คะแนนรวม 100 คะแนน ใช้ เวลาสอบ 3 ชั่วโมง เท่าเดิม


ตอนที่ 1          ความรู้ทั่วไปทางการออกแบบสถาปัตยกรรม , ภูมิสถาปัตยกรรม และสถาปัตยกรรมภายใน  (24 ข้อ 50 นาที)

ตอนที่ 2          ทฤษฎีสีและความงาม ทางศิลปะและสถาปัตยกรรม (16 ข้อ 35 นาที)

ตอนที่ 3          ระบบโครงสร้าง , องค์ประกอบของโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมและงานระบบพื้นฐาน  (24ข้อ 50 นาที)

ตอนที่ 4          การรับรู้ด้านมิติสัมพันธ์และรูปทรงสามมิติ  (16 ข้อ 45 นาที)

ด้วยจำนวนข้อที่มากขึ้น จึงเชื่อว่าเนื้อหาที่ออกสอบจะกว้างและยากมากขึ้นแน่นอน 

ซึ่งเนื้อหาในการสอบ TPAT4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรม เป็นเนื้อหาเฉพาะทาง ไม่มีสอนในวิชาสามัญพื้นฐาน ที่เรียนกันในโรงเรียน ดังนั้นน้องๆที่อยากสอบติดใน "คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบทุกสาขา" จึงต้อง อ่านเนื้อหาที่เกี่ยวข้องและทบทวน ด้วยการทำข้อสอบเก่า ล่วงหน้าหลายๆเดือนก่อนสอบจริง เพื่อให้มั่นใจมากที่สุดก่อนลงสนามสอบ

เพราะ สอบได้แค่ครั้งเดียว (ม.6 ช่วง ธค.) และคะแนนนี้จะใช้ในการยื่นเข้ามหาลัยเกือบทุกรอบ ของคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ในทุกๆสาขาและมหาวิทยาลัย 

  TPAT4 ความถนัดสถาปัตยกรรม ใช้คะแนนในรอบไหนบ้าง? 

ใช้คะแนนสอบเพื่อยื่นใน รอบ 2 Quota & 3 Admission เป็นหลัก โดยใช้สัดส่วนคะแนน  Tpat4 = 40% ร่วมกับวิชาสามัญอีก 60%  คือวิชา TGAT และ A-Level  อีก 2- 3 วิชา คือ ภาษาอังกฤษ , คณิตศาสตร์ 1 , ฟิสิกส์ หรือ วิทยาศาสตร์ประยุกต์
**บางมหาวิทยาลัยอาจใช้คะแนนตั้งแต่ในรอบ 1 Portfolio ทั้งนี้รายวิชาที่ใช้และ สัดส่วน % ที่ใช้คำนวณคะแนนขึ้นอยู่กับแต่ละสาขาและมหาวิทยาลัยที่เปิดรับ 

สมัครสอบผ่านระบบ TCAS (link: https://student.mytcas.com/

 

   ตัวอย่างข้อสอบ

เนื้อหา ในวิชา TPAT4  ความถนัดทางสถาปัตยกรรม เน้นทฤษฎีความรู้ทางสถาปัตยกรรม การคิดวิเคราะห์และนำไปใช้
(ไม่มีการสอบวาดรูปแล้ว)


ตอนที่ 1 :  การวัดความรู้ทั่วไปด้านศิลปะและการออกแบบที่เกี่ยวข้องกับงานสถาปัตยกรรมภูมิสถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมภายใน
(
24 ข้อ  เวลา 50 นาที)

 

 

 ตอนที่ 2 : ทฤษฎีสีและทฤษฎีด้านความงามทางศิลปะและสถาปัตยกรรม (16 ข้อ 35 นาที)

  

ตอนที่ 3 : ระบบโครงสร้างประเภทและลักษณะโครงสร้างของสถาปัตยกรรมงานระบบและองค์ประกอบพื้นฐานในงานสถาปัตยกรรม 
(24 ข้อ 50 นาที) 

ตอนที่ 4 : การรับรู้ด้านมิติสัมพันธ์และรูปทรง 3 มิติ isometric (16 ข้อ 45 นาที)

ตัวอย่างข้อสอบนี้เป็นเพียงแนวทางที่ช่วยให้น้องๆเห็นภาพเนื้อหาที่ใช้ในการสอบเท่านั้น อ้างอิงจากข้อสอบเก่าที่ผ่านมา

หากต้องการดูเนื้อหา ข้อสอบจริงของปีที่แล้ว #Tcas66  Click>>>

หวังว่าข้อมูลและตัวอย่างข้อสอบจะช่วยให้น้องเตรียมตัวเข้าห้องสอบกันได้มั่นใจมากขึ้นนะคะ 

 

น้องๆคนไหนที่สนใจ คอร์สติว Tpat4 ความถนัดทางสถาปัตย์ สามารถเข้าไป ดูรายละเอียดและทดลองเรียนฟรี!! ได้เลย

 


 

 


Update Sep. 2023
ขอบคุณแหล่งที่มาข้อมูล https://blueprint.mytcas.com/tpat4-40/

Powered by MakeWebEasy.com