Course

ติวแบบตัวต่อตัว , กลุ่มย่อย 6-8 คน/ห้อง ดูแลใกล้ชิด วางแผนการเรียนให้เป็นรายคน

คอร์สติวความถนัดทางสถาปัตยกรรม ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด Update ล่าสุด!!

สำหรับมือใหม่ เพื่อปูพื้นฐานให้แน่น : เรียนรู้แสงเงา-สัดส่วนวัตถุ และสถาปัตยกรรม ใช้สอบเข้าสายศิลปะและออกแบบทุกสาขา

สำหรับทำ Portfolio เข้าสถาปัตย์ฯ : เรียนรู้หลักการวาดทัศนียภาพอาคาร (Perspective) เทคนิคดินสอและปากกาดำ

ฝึกการลงสีน้ำ เพื่อทำผลงานลง Portfolio สอนตั้งแต่พื้นฐาน กลุ่มวัตถุ , ภาพวิวทิวทัศน์ และ สถาปัตยกรรม  

ออกแบบงานตามโจทย์มหาลัยฯ และหัวข้อที่น้องๆสนใจ ผ่านการวาด Perspective และเขียนแบบสถาปัตยกรรม

Powered by MakeWebEasy.com