Interior Design

Interior Design

INTERIOR DESIGN

คอร์สออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน

เรียนรู้หลักการวาดและออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน เพื่อสอบและเก็บผลงานลง Portfolio ยื่นเข้าคณะสถาปัตยกรรมภายใน, มัณฑนศิลป์ ฯลฯ

มีเนื้อหาดังนี้

  • หลักการวาด Interior Perspective
  • วิธีเขียนแบบ Plan, Elevation เพื่องานสถาปัตยกรรมภายใน
  • วิธีคิด Concept Design และออกแบบด้วยตนเอง
  • เรียนวิธีสร้างผลงานออกแบบ Sketch Design
  • เรียนรู้การวางผังห้อง ขนาดเครื่องเรือนและเลือกวัสดุให้เหมาะสมกับงานออกแบบ
  • วิเคราะห์โจทย์ ทำข้อสอบเก่าในรอบ 1 Porfolio & 2 Quota

 


Powered by MakeWebEasy.com